Lounaat

Lounaspöytä katetaan
maanantaista perjantaihin klo 11-15

Ala Carte ravintola

Ala Carte annoksemme on valmistettu paikallisista raaka-aineista perinteitä kunnioittaen.

Pitopalvelu

catering1

Toimitamme suolaiset ja makeat herkut juhlaasi.

Ollin Baari

Ravintolamme yhteydessä on legendaarinen Ollin baari.
Laula tai kuuntele karaokea!

Laatimispäivä:21.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ravintola Hotku Oy
Osoite: Kirkkotie 23, 93600 Kuusamo
Muut yhteystiedot:

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Ravintolahotku Oy (Y-tunnus: 2547053-5
Puhelin: 040 -5475497 / 040-960 9331
Sähköposti: sales @ ravintolahotku.fi

3. Yrityksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavaa ei ole vielä nimitetty

4. Rekisterin nimi

Ravintola Hotku Oy:n asiakastietokanta

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Ravintola Hotku Oy:n asiakasryhmiin, yrityksille ja yksityiselle asiakkaalle tapahtuva markkinointi ja viestintä.
Asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitoon ja tapahtumien järjestämiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista ja sidosryhmistä:
- Nimi (Yritys/yksityinen)
- Sähköpostiosoite (Yritys/yksityinen)
- Puhelinnumero (Yritys/yksityinen)
- Laskutusosoite
- S-bonus jäsenasiointinumero SOK:n bonusjärjestelmään bonuksen kirjaamista varten

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu tarjouspyynnön ja/tai tilauksen tehneiden asiakkaiden yhteys- ja henkilötiedoista. Ottamalla yhteyttä, jättämällä yhteystiedot tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy tietojensa tallentamisen järjestelmään yhteydenpitoa ja markkinointia varten.

8. Tiedon säilytysaika

Poistamme tiedot viimeistään 1 vuoden kuluttua asiakassuhteen päätyttyä.

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille eikä luovuta tai käytä tietoja markkinointia tai muuta tarkoitusta varten ilman asiakkaan suostumusta pois lukien S-bonusostoksia.
Antamalla S-bonus kortin maksutapahtumassa asiakas suostuu bonusostoksen loppusumman kirjattavaksi S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin Ravintola Hotkun ja SOK:n tekemän bonuspartneri sopimuksen mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Rekisteriin lisätään manuaalisesti kerättyä/saatua asiakastietoa
Manuaallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
B. Sähköinen aineisto
Rekisteri säilytetään Ravintola Hotku Oy:n myynnin sähköpostipalvelimella ja sähköisessä asiakirjamuodossa. Palvelin ja sitä käyttävät päätteet on suojattu salasanalla ja tarvittavalla salaustekniikalla (S/MIME). Käyttöoikeus tietoja sisältäviin rekistereihin on vain yrityksen johdolla ja sen valtuuttamilla henkilöillä. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

A.Oikeus saada pääsy tietoihin
EU 2016/670:n 15. artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö on esitettävä kohdan 2. mainitulle henkilölle.
B. Oikeus tehdä valitus valvotaviranomaisille
EU 2016/679: 77. artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontavirnanomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.
C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
EU 2016/697 16. artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien virheellisten rekisteritietojen muuttamista. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.
D. Oikeus poistaa tiedot
EU 2016/697 17. artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus saada rekisterin pitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä. Pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta lakisääteisessä rekistereissä. (Laskutus yms. lakimääreisesti säilytettävät asiakirjat)
E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
EU 2016/697 20. artiklan mukaan asiakkaalla on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että siirto tapahtuu suostumuksella/sopimuksen alaisena, ja että se tehdään automaattisesti. Asiakkaalla on myös saada tietonsa siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle jos tämä on teknisesti mahdollista. Pyyntö on osoitettava rekisterin ylläpitäjälle. Oikeutta ei sovelleta lakisääteisessä rekistereissä. (Laskutus yms. lakimääreisesti säilytettävät asiakirjat)

13. Tietoja käsittelevät tahot
Ravintola Hotku Oy

Ota yhteyttä

p. 0400 175 577
Pöytävaraukset sekä pitopalvelu tiedustelut
info(at)ravintolahotku.fi

 

Ravintola Hotku

 Aukioloajat viikolla 50

MA-TO  klo 11.00 - 23.00
PE klo 11.00 - 23.00
LA klo 14.00 - 23.00

SU klo 18.00 - 22.00

(keittiö sulkee puolituntia ennen)

Ollin Baari

Aukioloajat viikolla 50

MA - TO  klo 11.00 - 23.00
PE klo 11.00 - 03.00
LA klo 14.00 - 03.00
SU klo 18.00 - 22.00